9 mei 2018

Algemene Informatie

Logo BOOST!

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY INFORMATIE BOOST!

OVER BOOST!

 1. BOOST! is een initiatief van Yuna Sky gevestigd in Biddinghuizen. Namens: Yuna Sky, Annemieke Ceelen en haar samenwerkingspartners Pauline Ploeg van VA Pauline Ploeg uit Dronten en Lisette Rodenhuis van Studio Rodenhuis uit Lelystad.
 2. BOOST! organiseert meerdere bijeenkomsten per jaar voor
  ondernemende zakenvrouwen uit Flevoland en omgeving. Sommige
  bijeenkomsten zijn kosteloos, voor andere bijeenkomsten vraagt
  BOOST! een geldelijke bijdrage.
 3. Facturen worden verzonden vanuit Yuna Sky.
 4. Deelnemers betalen voorafgaand aan een evenement per factuur de kosten.

LIDMAATSCHAP

 1. BOOST! kent een gratis lidmaatschap. Je kunt je aanmelden door een e-mail te zenden naar: aanmelden@boostvrouwen.nl.
 2. Nadat je je hebt aangemeld als gratis lid, ontvang je van ons een bevestiging. In deze bevestiging kun je aangeven of je je aan wilt melden voor onze nieuwsbrief.
 3. Ondanks dat wij een gratis lidmaatschap kennen, zijn aan een aantal van onze evenementen wel kosten verbonden. Deze kosten zijn per evenement verschillend en vind je bij de informatie over het bewuste evenement. Informatie vind je op onze website, deze is ook terug te vinden in de persoonlijke uitnodiging.
 4. Wij bewaren enkel je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres. Onze facturen blijven in onze administratie.
 5. Wil je uitgeschreven worden als lid van BOOST!, stuur dan een e-mail naar annemieke@boostvrouwen.nl. Je wordt dan binnen 48 uur uitgeschreven. Wij behouden wel onze facturen en je gegevens in ons factuuroverzicht.
 6. Meld je je aan voor een van onze evenementen, maar reageer je niet op onze factuur dan ontvang je van ons een waarschuwing en plaatsen wij je op een grijze lijst. Hiervan ontvang je van ons een e-mail. Gebeurt dit nog een keer dan zijn wij genoodzaakt je lidmaatschap in te trekken.

INSCHRIJVING

 1. Wil je naar een van onze evenementen dan kun je je aanmelden via onze website, onze persoonlijke uitnodiging of via de e-mail: aanmelden@boostvrouwen.nl
 2. Inschrijving gebeurt alleen via e-mail: aanmelden@boostvrouwen.nl
 3. Na inschrijving krijg je een bevestiging van de aanmelding per e-mail.
 4. De aanmelding is pas definitief wanneer het volledige cursusbedrag is bijgeschreven op rekening van Yuna Sky, IBAN NL67 SNSB 0865 8992 31.
 5. Mocht er een vol = vol evenement zijn, dan gaat de inschrijving op volgorde van binnenkomst van betaling.
 6. Wanneer je je via de e-mail hebt aangemeld, je hebt van ons een factuur ontvangen, maar je betaalt deze niet en je komt ook niet naar het evenement, dan krijg je van ons per e-mail een waarschuwing en plaatsen wij je op een grijze lijst. Gebeurt dit nog een keer dan schrijven wij je uit als lid van BOOST!.

WIJZIGINGEN

 1. BOOST! is gerechtigd een evenement te verschuiven naar een latere datum bij bijvoorbeeld onvoldoende deelname, beschikbaarheid van de trainers en cursusruimte. Hiervan worden de deelnemers voor aanvang van het evenement op de hoogte gesteld. Mocht dit zich voordoen dan hebben de deelnemers het recht om zonder kosten, mits binnen 48 uur na in kennis te zijn gesteld, te annuleren.
 2. BOOST! behoudt zich het recht voor om in het programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

CONCURRENTIE

 1. De deelnemers zijn niet gerechtigd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vanuit BOOST! cursusmateriaal op enige wijze aan derden af te staan of in gebruik te geven. De workshop / trainingen / lezingen / masterclasses en het materiaal zijn uitsluitend bedoeld voor “eigen gebruik” door de deelnemers.

ANNULEREN

 1. Indien een deelnemer de inschrijving wil annuleren, geldt de volgende regeling:

20.1 bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt het volledige cursusbedrag gerestitueerd;
20.2 bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusbedrag gerestitueerd;
20.3 bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de cursus is geen restitutie mogelijk; je mag te allen tijde een plaatsvervanger sturen, mits tot 24 uur voor aanvang van een cursus hiervan melding is gemaakt;
20.4 indien je na aanvang van een cursus de deelname geheel of ten dele stopt, heb je geen recht op enige terugbetaling van de cursuskosten;
20.5 annulering dient altijd schriftelijk per e-mail te geschieden. Uitgegaan wordt van de e-maildatum.

KLACHTEN

 1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd per e-mail kenbaar gemaakt te worden via aanmelden@boostvrouwen.nl. BOOST! zal hier binnen 7 dagen op reageren.

PRIVACYBESCHERMING

 1. BOOST! is een initiatief van Yuna Sky (Annemieke Ceelen). De persoonlijke gegevens van onze leden, de aanmeldingen en facturatie zijn enkel voor de organisatie van BOOST! in te zien. Te weten Pauline Ploeg van VA Pauline Ploeg en Lisette Rodenhuis van Studio Rodenhuis.
 2. Voor een volledige inschrijving voor een gratis lidmaatschap, hebben wij enkel je naam, bedrijfsnaam en e-mailadres nodig. Na een schriftelijke goedkeuring, noteren wij deze gegevens in onze mailinglijst en delen wij met het mailingprogramma send in blue.
 3. Je kunt je te allen tijde uitschrijven voor onze mailing door send in blue door gebruik te maken van de “afmeld” knop. Je wordt dan per direct uitgeschreven van onze mailing.
 4. Je kunt je te allen tijde uitschrijven van je lidmaatschap bij BOOST! door een e-mail te zenden naar: annemieke@boostvrouwen.nl je wordt dan ook binnen 48 uur van onze lidmaatschapslijst verwijderd.
 5. Wij bewaren je facturen in onze administratie en ons factuuroverzicht. Hierin staan enkel de gegevens die jij ons hebt verstrekt. Wil je deze wijzigen of laten verwijderen neem dan contact met ons op via: annemieke@boostvrouwen.nl.

Aldus opgemaakt op d.d. 1 oktober 2019.

CONTACTGEVENS ORGANISATIE

BOOST! IS EEN INITIATIEF VAN YUNA SKY.

Annemieke Ceelen
Eigenaar Yuna Sky
06 380 152 77
annemieke@yunasky.nl
www.yunasky.nl